top of page

Vinnova finansierar ny förstudie kring kvinnors företagande!

Hur ser situationen ut för kvinnors företagande i Sverige idag? Hur många kvinnor driver egentligen företag idag och i vilka branscher? Vet vi tillräckligt om dessa för att kunna fatta rätt beslut ifrån olika håll?


Vi tror inte det. I statistiken blandas det nämligen friskt idag och att vara ”företagare” kan betyda allt ifrån att vara anställd VD i ett riskkapitalägt större bolag, grundare och ägare av en startup eller att man råkar ha fakturering som ett alternativ till anställning utan planer på att någonsin växa. Vad vet vi om deras drivkrafter, hinder och möjligheter? Utan att statistiskt veta vilka kvinnor som gör vad så är det svårt att veta vad som är bra och dåligt, att kunna mäta de effekter som nya former av stödinsatser ger och att kunna skapa rätt regelverk, policys och styrning ifrån de institutioner som jobbar med frågan.


Institute for Transition ska därför genomföra en förstudie där vi kartlägger statistik, forskning och experiment kring kvinnors företagande och där vi bl a ger förslag på nya sätt att mäta företagande på, identifierar vilken kunskapshöjning som behövs, vilka möjliga incitament och finansieringsstukturer som kan utvecklas och vilka förändringar i institutionella regelverk som måste göras.


Genom detta så vill vi bidra till en systemförändring där stödstrukturen kring kvinnors entreprenörskap får nya och relevanta verktyg i sitt arbete med att frigöra den potential som finns, inte minst kopplat till omställningen.

Comments


bottom of page