top of page

Tidningen Ny Teknik om rapporten.
Ett utdrag:

"För renodlade tillväxtbolag som grundas och drivs av kvinnor saknas helt statistik, enligt Anna Branten. Hon är bekymrad över situationen.

– Om vi inte vet hur många kvinnor som finns i systemet kan vi inte heller mäta effekter av de insatser som görs. Det är ett jättestort problem och statistiken behöver ses över.

Hon anser också att synen på företagande måste förändras. Här ingår att komma bort från uppmaningar att kvinnor måste våga ta plats och bete sig mer som män för att fånga riskkapitalisternas öron.

– En del har lättare att anamma den retoriken och bli en i gänget. Men sen finns också de kvinnor som vill göra saker på andra sätt och det är dem vi behöver nu, inte minst med tanke på den omställning och klimatkris vi står inför."

Comments


bottom of page