top of page

Stöd till växande bolag startade av utrikesfödda kvinnor

Andelen kvinnor som startar växande företag och får stöd längs vägen är alldeles för låg. Andelen kvinnor som är utrikesfödda och får stöd är ännu lägre. På uppdrag av Stockholms Stad ska vi därför leverera ett programupplägg och coaching åt 100 växande företag i Stockholmsområdet. Förutom att ge ett heltäckande stöd så kommer vi att fokusera lite extra på nya sätt att finansiera sin verksamhet och att bygga disruptiva affärsmodeller utifrån nya, hållbara principer!

Commentaires


bottom of page