top of page

Institutet levererar program för att eskalera hållbar stadsutveckling genom minskade co2-utsläpp

Det behövs stora kunskapsinsatser för företag som aktivt vill bidra till klimatmål och en omställning mot ett mer hållbart samhälle och genom det EU-finansierade projektet Frontrunners for Sustainable Development jobbar Kista Science City aktivt för att stötta företag som kan bidra till fler hållbara företag i Stockholmsregionen. Inom ramen för detta ska Institute for Transition nu designa och genomföra ett program för små och medelstora företag som har lösningar som kan bidra till sänkningen av co2-utsläpp.


Genom programmet får deltagande företag tillgång till den senaste kunskapen inom hållbarhet och hur man genom att arbeta inom planetära gränser med nya ekonomiska, jämställda affärsutvecklingsmodeller snabbare och bättre kan bidra till omställningen. Förutom praktisk kunskap så får deltagarna även tillgång till nya nätverk och innovationssystemet. Genom detta så vill vi bidra till att snabba på förändringstakten och skapa en ny processmetod för hur olika aktörer kan gå ihop för att tillsammans lösa konkreta klimatutmaningar.


Frontrunners for Sustainable Development är ett samarbete med KTH, Södertälje Science Park och OpenLab.

Comments


bottom of page