top of page

Breakit om vår rapportAffärstidningen Breakit skriver om slutsatserna i vår rapport "Vad vet vi om kvinnors företagande" och erfarenheterna från projektet "The Yes Way".


Ett litet utdrag:

"Att öka det kvinnliga företagandet har varit en ambition i Sverige sedan 1980-talet. Trots det har nästan ingenting hänt sedan dess. Enligt Anna Branten finns verktygen att förändra, men forskarvärlden och företagarvärlden möts inte.


Näringslivet har ett “vinstmaximerings- och enhörningstänk”, samtidigt som forskningen pratar om begrepp som genus och struktur.


Även om de flesta tror att de är öppna, investerare kan till exempel säga: ‘Det är bara att ringa mig, har du rätt go så får du tillträde’, utan att förstå strukturerna, så finns det en gammal föreställning i näringslivet som lever kvar från 1980-talet. Den går ut på att kvinnor ska kavla upp ärmarna, lära sig det manliga lingot, rätta sig i ledet och lära sig pitcha på rätt sätt”, säger hon."

bottom of page