top of page

Investeringserbjudande #2:

PANTER

Take it away_.png

FFWD erbjuder möjligheten att delta i investeringen i PANTER som tillhandahåller återanvändbara förpackningar till restauranger, caféer och event. Förpackningarna ingår i en rotationsprocess och förutom att detta minskar behovet av engångsmaterial så snabbar det på de beteendeförändringar vi behöver för att tackla våra klimat- och miljöutmaningar.

ERBJUDANDE

Villkoren för investeringen i Panter liknar ett lån, men är paketerat i ett aktieägande. Investeringen ger upphov till en årlig ränta om 9%.  Uppräkning av räntan ackumuleras tills investeringen är fullt återbetald, men investeringen ger inte ränta på ränta. Panter ska återbetala investeringsbeloppet plus avkastning genom vinstmedel eller refinansiering, senast den 30 juni 2025. FFWD förbinder sig att återbetala till investerarna inom 60 dagar från Panters inlösen. Du deltar genom att anmäla dig för teckning av nyemission av preferensaktier i Fundforward FFWD AB (559369-8854). Denna preferensaktieklass är direkt villkorad till investeringen i Planeten Panter AB (559391-0499).

 

RISK

Planeten Panter AB är i ett tidigt uppstartsskede och det bidrar till att detta är en extra riskfylld investering.

En investering är alltid förknippad med risker och att hela eller delar av investeringen kan gå förlorad. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.

Investeringsinstrument: Aktier (preferensaktier).

Minsta investering: 25.000 kr.

Ingen transaktionsavgift utgår.

Avkastning och löptid: 9% (ej ränta på ränta). Betalning kan ske i delbetalningar. Slutlig betalning senast 30 juni 2025 + 60 dagar.

 

bottom of page