top of page

Ja, jag vill investera

Om investerande part är ett företag, ange firmatecknare.

Observera att du behöver vara medlem i vårt nätverk för att kunna investera. Klicka här för att bli medlem.

Tack! Vi hör av oss inom kort.

Du deltar genom att anmäla dig för teckning av nyemission i Fundforward FFWD AB (559369-8854) i två preferensaktieklasser som är direkt villkorade till investeringen i DiaPure AB (559057-6608) och var de ena följer återköpsförbindelsen i DiaPure. FFWD går in som minoritetsägare (ca 10-13%) i DiaPure där hälften av investeringskapitalet allokeras mot nyutställda stamaktier och hälften allokeras mot nyutställda preferensaktier. 

 

Preferensaktier ska, med företräde framför stamaktier, ha rätt till en andel av DiaPures vinstmedel som är tillgänglig för utdelning, till ett belopp motsvarande 2,5x teckningskursen för var och en av Preferensaktierna - vilken FFWD behåller 0,3x och resterande 2,2x fördelas vidare till investeraren.

Första år som DiaPure förväntas återköpa preferensaktier är i samband med bokslut april 2025 med en prognostiserad återköpstid på 6 år.

 

50% av vinsten ska användas till återköp och resterande 50%  återinvesteras i DiaPures verksamhet tills dess hela beloppet är återköpt. Delen som allokeras mot stamaktier ger således ingen utdelning så länge det finns preferensaktier kvar. Denna aktieklass löses ut på traditionellt marknadsmässiga villkor.  Det finns en ömsesidig förväntan kring en exit inom löptid 6-10 år under rätt förutsättningar för affär och syfte.

Investeringsinstrument: Preferensklassaktier spårade 50/50 till stamaktier och preferensaktier i Diapure AB.

 

Ingen transaktionsavgift utgår från investeraren. Diapure AB betalar transaktionskostnaderna.

 

Avkastning och löptid:

För preferensdelen: Årliga delbetalningar upp till 2,2X, prognostiserat fr o m april 2025 och sex år framåt.

För stamdelen: Ingen utdelning innan full inlösen av preferenaktieklassen, exit på marknadsmässiga villkor.

bottom of page