Ja, jag vill investera

arrow&v

Observera att du behöver vara medlem i vårt nätverk för att kunna investera. Klicka här för att bli medlem.

Tack! Vi hör av oss inom kort.


1. Erbjudandet riktas endast till medlemmar i Fundforwards FFWD ABs nätverk och avser teckning av 3 300 nyemitterade preferensaktier (spåraktier) motsvarande en emissionslikvid om totalt 300 000 SEK.


2. Erbjudandepriset är fastställt till 90,91 SEK per preferensaktie. Courtage eller annan avgift utgår ej.


3. Anmälan om teckning av preferensaktier ska ske senast den 7 oktober enligt detta anmälningsformulär men teckningen kan stänga tidigare.


4. Beslut om tilldelning av preferensaktier fattas av FFWDs styrelse i samråd med Planeten Panter AB. Tilldelning sker i största möjliga mån enligt principen först till kvarn men vid överteckning ska tilldelning även beakta målet att uppnå en god ägarbas och bred spridning av preferensaktierna inom FFWDs nätverk. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal preferensaktier än vad anmälan avser.


5. Besked om tilldelning av preferensaktier lämnas 9 oktober. Besked lämnas per epost, tillsammans med avtal för signering samt avräkningsnota med betalningsinformation.


6. Full betalning för tilldelade preferensaktier ska erläggas kontant senast den dag som anges på avräkningsnotan, ca 5 dagar efter besked. Observera att om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade preferensaktier överlåtas till annan.