top of page
FAQ

Hur går det till att investera i onoterade bolag genom Fundforward (FFWD)?

Om du vill investera i bolag via FFWD behöver du först registrera dig som medlem i vårt nätverk. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. När ett bolag är redo för finansiering skickas ett erbjudande till din registrerade e-postadress där villkor för investeringen framgår. Väljer du att delta i finansieringsrundan fyller du i ett avtal där instruktioner om betalning framgår. FFWD sköter all kontakt och avtalsskrivning med bolagen.

 

Vad kostar det att investera?

Det är helt kostnadsfritt att investera via FFWD. Vi tar ingen registreringsavgift eller annan avgift vid tillfället för investeringen.

 

När/hur får jag tillbaka mina pengar?

När/om det bolag FFWD investerat i genererar vinst, återbetalas vinsten till dig genom en förutbestämd modell som presenteras vid varje projekts investering. Det framgår av prospekt för varje investeringsprojekt som du får ta del av innan beslut om deltagande.  

 

Bolagen och FFWD står för transaktionskostnader såsom t.ex. arvoden till jurister.

Att investera i onoterade bolag innebär alltid en risk och FFWD garanterar ingen utdelning eller återbetalning.

 

Vad skiljer FFWD från andra impact investerare?

Det som är mest unikt med FFWD är vår innovativa finansieringsmodell, där ägandet stannar kvar hos bolaget och grundarna över tid. Eftersom det inte är externa ägares “profit” som driver bolagets värdering utan istället bolagets syfte, urvattnas aldrig bolagets syftesdrivna grundprinciper.

 

Det som också skiljer FFWD från andra affärsängelnätverk och fonder är att ni som investerare investerar via FFWD och ej direkt i bolagen. Det betyder att ni får möjligheten att investera i många projekt utan att själva behöva hantera varje bolags avtal, bolagsstämmor, styrelser osv. Bolagen å sin sida får fördelen att slippa hantera många minoritetsägare.

 

Vilka är FFWD?

Vi som driver FFWD är själva entreprenörer med lång erfarenhet av att driva skalbara tillväxtbolag med fokus på lönsamhet inom en mängd olika branscher. Eftersom vår modell bygger på lönsamhet och vinstgenerering fokuserar vi på försäljning, marknad och kundkännedom. 

 

Vi har även bred kunskap om hur bolag kan och bör fokusera på syftes- och värderingsdrivna frågor och bygga innovativa och lönsamma affärsmodeller baserat på detta.

 

Finns det möjlighet att engagera sig i bolagen, utöver kapital?

Det gör det absolut! Maila oss!

 

Vad innebär er nya modell?

Kortfattat innebär vår modell att - istället för att spä ut bolagets ägande genom en framtida, ofta uppblåst värdering - får grundarna möjlighet att köpa tillbaka andelar efter en förutbestämd multipel med förutbestämda premisser. Återköpen sker från bolagets vinst, vilket gör att vår modell uppmuntrar intäkter och lönsamhet och maximerande av syftet genom rätt intäktsmodell för syftet.

 

Varför ska jag gå med i ert nätverk?

Främst för att du ges en möjlighet att få investera i syftesdrivna, långsiktigt hållbara bolag där FFWD gör due diligence på bolagen.

 

Du slipper all hantering med olika avtal, bolagsstämmor osv.

 

FFWD bidrar med engagemang och kunskap som vi hoppas bidrar till vinstgenerering för bolaget.

 

På vilket sätt bidrar FFWD till bolagets utveckling att maximera syfte & värde?

Genom att sätta syftet först, och låta det vara en ledstjärna för hela verksamheten, bidrar vi till att bolaget anpassar sin verksamhetsmodell, finansieringsmodell och intäktsmodell till att  maximera det tänkta syftet, och därmed också nyttan, samt att generera så mycket värde som möjligt för detta, för berörd målgrupp och bolaget själv. 

 

Frågan varje entreprenör ska ställa sig är: Hur kan jag bäst maximera mitt syfte, och hur tjänar vi bäst pengar på det (för att kunna uppfylla ännu mer av just det syftet!). FFWD hjälper till med detta, bl a tack vare vår mångåriga erfarenhet av just det, samt ständiga jakt på nya rådgivare som kan bidra till varje bolag och entreprenör.

 

Vad utmärker bolagen FFWD investerar i?

FFWD investerar i bolag och entreprenörer med starka syften, som skapar en positiv omställning för samhälle, människor och miljö. Det som utmärker dem är att de utmanar nuvarande läge med något nytt som skapar värden på nya sätt. Inkludering och inkluderande arbete är en självklarhet för oss. Vi tror på mer kapital till en positiv omställning, att fler OLIKA entreprenörer hittar investering, samt att inkludera fler att investera i de som skapar omställningen. Detta vill vi bidra till.

 

Hur väljs investeringsobjekt?

FFWD utgår från att entreprenören har ett tydligt syfte till en positiv omställning, samt ett inkluderande perspektiv för intersektionell representation. Lät det krångligt? Kort sagt, vi arbetar aktivt för att öka representationen av olika människor, och perspektiv, oavsett bakgrund, kön m.m. som vill göra riktigt bra saker för många! Det är inte svårt. Det är bara det att ingen annan har gjort det.

Hur försäkrar ni att bolagen inte bara ökar kostnaden och på så sätt “undviker” att gå med vinst?

En förutsättning för att FFWD skall investera i ett bolag är att vi har en gemensam och tydlig bild av hur och åt vilket håll bolaget skall drivas. Det kräver bl a en samsyn kring budget, kalkyler och försäljningsprognoser. En positiv vinstgenerering gör även att bolaget återinvesterar i sin egen verksamhet så att man snabbare uppnår resultat och syfte. Genom vårt engagemang och aktiva förhållningssätt jobbar vi MED bolagen mot de gemensamt uppsatta målen. 

 

Är det ni som har “hittat på” denna modell?

Nej, tyvärr inte även om vi hade önskat! Däremot hittade vi inte något svenskt investeringsalternativ som utgår från dessa premisser, därför utvecklade vi denna modell med utgångspunkt från en global rörelse kring nya cirkulära ekonomier, bl a Doughnut Economy och Purpose-economy

bottom of page